Bilde mkemlogoweb2 Vestlandsk Vidsyn program 2014
Vestlandet etter kommunereformen? Hvordan kan reformen medvirke til økt verdiskapning og samfunnsutvikling? Jan Tore Sanner
Vestlandsk Vidsyn - fylkesordfører Janne Johnsen
Eit blømande og levande Vestland i 2050: Kva må til? Torger Reve
Ordføraren og lokal samfunnsutvikling - Ingunn Oldervik Golmen
Kommuneplanlegging = samfunnsutvikling og verdiskaping? Kva kompetanse treng kommunane? Svein Arne Skuggen Hoff
Regionalisering og lokalsamfunnsutvikling. To sider av same sak? Jon Larsgard
Håndtering av samfunnsutviklerrollen når kartet endres - Halvor Holmli
Vestlandsk Vidsyn 2014 - Birte Fossheim
«Power to the people that likes rock roll»- verktøykasse - Heidi Skifjell
Eldsjel og ressurs i lokal samfunnsutvikling
Grendalag Øvre Eiker Ann Sire Fjerdingstad
Røldal- fjellbygda i Odda kommune
Ildsjelene, ressurs i lokalsamfunsutvikling - Jan Kåre Olsen
Dag Jørund Lønning
Dirk Kohlmann
Bjørn Barvik
Jan Leland
Kva ringverknader gir havbruksnæringa for kommunane? - Johannes Idsø
Jan Soppeland
Jan Støfring
HAvet som matfat - Frode Selvaag
Kommunane sine roller for auka matproduksjon i sjøen - Kjetil Hestad
Hvordan bli den beste sjømatnasjonen i verden? - Hilde Ness Sandvold
Forside Vestlandsk Vidsyn 2013150dpi2 Vestlandsk Vidsyn 2013 Program
Vidsyn 2013 Torbjørn Wekre sesjon 3
Vidsyn 2013 Cittaslow Sokndal
Vidsyn 2013 Lars Stenerud
Vidsyn 2013 Espevær 365+
Vidsyn 2013 Hege Nordheim Viken
Vidsyn 2013 Gro Rukan
Vidsyn 2013 Lene Varhaugvik Avset
Vidsyn 2013 Madlen Behrendt
Vidsyn 2013 Roy Sævik
Vidsyn 2013 Finn Ove Båtevik
Vidsyn 2013 Kathrine K Larsen
Vidsyn 2013 Bjørn Egil Flø
Vidsyn 2013 Eli Janette Fosso
Vidsyn 2013 Marianne Solbakken og Torbjørn Wekre
Flyttestraum og hyttedraum. Om fritidsbuande i lokal utvikling. Av seniorforskar Winfried Ellingsen fra NTNU, Agderforsking
Veileder111016 1 Veileder i lokal samfunnsutvikling, Bygdeforskning
Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn. Av statssekretær Hege Solbakken, KRD
Rettleiar2 Lokalsamfunnet som kreativ allmenning, ein rettleiar ved Dag Jørund Lønning
Jus2 Jus for lokalsamfunnsprosjekt, ein rettleiar
Vekstkraftig kulturnæring ved Bjørn Nørstegård
Frivillig mobilisering og kommunal plan ved Asle Farner
Småbruk som ressurs for tilflytting
Nærøyfjorden Verdsarvpark ved Trude Knutzen Knagenhjelm
Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommunar ved Distriktssenteret
Å vera tilflyttar, ved Astrid N. Alfredsen
Mangfald og integrering i lokalt utviklingsarbeid, Gunnhild Tunheim KUN
Vi bur lokalt - og lever internasjonalt. Om vidsyn og verdiar for lokal vekstkraft. Regionaldirektør Jan Per Styve Hordaland FK
Samfunnsentreprenørskap som virkemiddel i lokalt utviklingsarbeid, Førsteamanuensis Gry Agnete Alsos, Universitetet i Nordland
Presentasjon av kartlegginga "Bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet", Trude Risnes, Distriktssenteret og Geirmund Dvergsdal, Møreforsking
Ringverknader av festivalar og kulturarrangement, Seniorforskar Kirsti M. Hjemdahl, Agderforsking
Frå forvaltning og plan til innovasjon og utviklingstenking i offentleg sektor, Professor Håvard Teigen, Høgskulen i Lillehammer og Senter for innovativ forvaltning
Festivalar som motor i lokalsamfunnsutvikling, Festivalforskar og kultursjef Lennart Fjell, Fjell kommune
Jus for lokalsamfunnsprosjekt, Torstein Fjeldet Lunde, Inventura AS
Festivalen fra ide til drift, produsent og turneleiar Gunn Hernes, produksjonsselskapet MAP